Hakkinda

OMNIA

‘Omnia genç NEET’lerin gelişimine yeşil ve döngüsel ekonomi modeli projesi, yerel kültürel mirasın uyumunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Uzmanların, vatandaşların ve azınlıkların kişisel gelişimini destekleyen eğitim yolları aracılığıyla topluluklar istihdam ve işgücü piyasası entegrasyonuna yöneliktir. Projenin diğer bir amacı ise, ekonomik bir strateji oluşturmaktır. Nitelikli turizm ile bağlantılı istihdam geliştirme ve kültürel mirasın uygun bir şekilde takdir edilmesinin rolünün altını çizmek ekonomik bölgesel kalkınmada önemli bir üstlenebilir.”

Hedefler

0
Bilgi geliştirmek
0
Fırsatlar yaratmak
0
Yenilikçi eğitim
0
Ağ kurmak

1. Bilgi geliştirmek

Sürdürülebilir topluluklar oluşturmak için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacı ile yeşil ve döngüsel ekonomi üzerine NEET'ler (Çalışmayan, işsiz kitlerler) için bilgi ve pratik beceri kursları geliştirmek. Bilgi ve beceri eğitim kursları, atölye çalışmaları, kişiye özel hassas beceri eğitimi ve bir e-öğrenme sistemi aracılığıyla verilecektir.

2. Fırsatlar yaratmak

Eğitime, yeşil ve döngüsel ekonomiyle ilgili eğitime eşit erişim sağlama açısından cinsiyet farklılıklarıyla mücadele etmek için herkese fırsatlar yaratmak ve rekabet, hibe ve finansman gibi fırsatlar hakkında bilgi edinerek gelecekte yeşil iş fikirlerini ve modellerini planlama, geliştirme ve uygulama konusunda desteklemek.

3. Yenilikçi eğitim

NEET'leri, en az 180 katılımcı - 30 katılımcı/ortak hedefiyle yenilikçi eğitim kursları ve uzman ağ danışmanlığı yoluyla yeşil ve döngüsel ekonomi iş modeli fikirlerini geliştirmeye teşvik etmek için hazırlayın ve yardımcı olun.

4. Ağ kurmak

Ortaklık, planlama ve uygulama fikirlerini güçlendirmek için NEET'ler ve uzman ağ arasında ağ oluşturmak. NEET'lerin ortaklık fırsatlarını geliştirmelerine, fikirleri geliştirmelerine ve gerçek işlere daha iyi ve daha etkili bir şekilde uygulamalarına yardımcı olmak.